HƯỚNG DẪN THANH TOÁN 

Sau khi bạn điền Form xong bạn thanh toán theo hướng dẫn sau đây.

Bạn chuyển khoản vào tài khoản : 

Ngân Hàng : Vietcombank

Số Tài khoản : 9933486008

Tên Tài Khoản : Mai Văn Thìn 

Chi nhánh : Bắc Sài Gòn.

Nội dung : Ghi số điện thoại.

 

Ngân Hàng : ACb

Số Tài khoản : 25042477

Tên tài khoảng: Mai Văn Thìn

Chi nhánh : Hồ Chí Minh

Nội dung: Ghi số điện thoại

Nội dung chuyển khoản ghi như sau:

 

✪ Họ và tên + Số điện thoại + Tên sản phẩm.

✪ VD 1: Nguyễn Văn A 0912345678 Foong cir tan

✪ VD 2: Nguyễn Văn A 0912345678 Collagen

✪ VD 3: Nguyễn Văn A 0912345678 Thuốc mọc tóc