Điện thoại hỗ trợ:
0933486008

ROYAL THAI HERB THUỐC RẮN THÁI LAN

trung tâm rắn hoàng gia thai lan, chuyên cung cấp các loại thuốc rắn hoang gia Thái

Sắp xếp bởi:


Nakha Capsule Product

3.900.000 đ 3.000.000đ

Crocodile Serum capsule product -Huyết thanh cá sấu

3.900.000 đ 3.000.000đ

Crocodile bone capsule product

3.900.000 đ 3.000.000đ

Crocodile bile capsule product / mật cá sấu.

3.900.000 đ 3.000.000đ

Crocodile Blood Capsule Product/ Huyết cá sấu

4.200.000 đ 3.000.000đ

Ching Choon Je Pu Yi (Rượu bổ thanh xuân)

4.000.000 đ 3.100.000đ

Shiang-shen Je Pu Yi (Rượu bổ cường thận)

4.000.000 đ 3.000.000đ

UN OUI TAN - An Quy Dan ( thuốc số 10 )

4.000.000 đ 3.000.000đ

PAI ZE TAN - Bài Thạch Đan ( thuốc số 9)

4.000.000 đ 3.000.000đ

TIAW KING TAN - thuốc rắn thái lan (thuốc số 8)

4.000.000 đ 3.100.000đ

POO SEN WAN (Ích Thận Hoàn)(số 6)

2.500.000 đ 2.000.000đ

CIR FEN WAN (Xà Phấn)(Số 5)

2.500.000 đ 2.000.000đ

Tất cả có 17 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0933486008